Dílo

Slovo Kristivo 3_1960_web.odt (81266)
Kniha_žalmů_PZ_1951_web.pdf (445034)
Slovo_Kristovo_2_prvniUZ.pdf (123882)
Slovo_Kristovo_1_prvniUZ.pdf (147204)
Úvod   Tato kniha dává nahlédnout jen do okrajových složitostí života. Je malou skořápkou plující jeho oceánem, bezednem jevů a dějů, vyjádřením projevené činnosti tvůrčího Božství. Nevyčerpává problémy a neříká vše. Je jen náčrtem bohatého životního obrazu, v němž člověk má svou výraznou...
V Á N O C E   1   (1951)   Předmluva   Vánoční duchovní práce spočívá především v tom, abychom byli dobře vnitřně připraveni pro přijetí Božích milostí, které plynou z vánočního mysteria Boží lásky, která v tento svatý čas je obzvláště štědrá a nakloněná k lačným...
V e l i k o n o c e   1   (1951)   Golgota - oběť Boží lásky k člověku    Nesmírné Kristovo dílo duchovní obrody lidstva, započaté Golgotou, je posud nepoznané a neobjasněné. Jsou mnohé věci, které nemohly být do hloubky dosud člověku objasněny, poněvadž...
Vy mne málo znáte. Nejste dosud poučeni o tom, kdo jsem, čím naplňuji život, co je mi k lítosti či k radosti, v jakém rozsahu, jak, kdy a kde působím. Kdybyste věděli, co je mou lítostí, z čeho vyrůstá osten bolesti, nedivili byste se, že trpí ti, kdo jsou v duchu se mnou spojeni. V jejich...
Jsem potěšen tebou, synu, který mne dlouho a vytrvale hledáš a voláš na své cesty, chtěje ruku v ruce se mnou kráčet životem. Vím, cítíš se beze mne sláb, neschopný činit dobré, být moudrý, v lásce a míru žít se všemi. Tvé hledání mne přichází v pravý čas, kdy já hledám tebe jako svého syna. Je to...
Hluboké - bezedné jsou mé prameny vědění. Kdo netouží po jejich lahodné i hořké chuti - má malé, slabé poznání. Po kapičkách ochutnává pravdu. Proto jde dětskými krůčky životem k Cestě, jíž jsem na věky. Vstupuje do ní až v poslední minuty, kdy světlo Země nad ním zapadá, a jiní, silnější a...
1 | 2 >>

Kontakt

Andělskolidské společenství als@bozenkacibulkova.cz