Slovo Krista k Božence

"Nové věci se dějí a dít budou a ty je budeš zjevovat, pokud budeš na Zemi žít, pokud se neuzavřou tvá ústa, ruce nesloží, nohy nezemdlí a tělo nezemře. Až toto přijde a ty odejdeš a chvíle* ještě uplyne, pak se Kristus zjeví sám, ale ne již skrze člověka, ale sám sebou, aby změnil život Země a dal člověku nové tělo a pronesl poslední slovo k těm, kdo na Zemi v ten čas budou žít."

(z knihy Boženky Cibulkové - Promluvy k B)

* výkladová poznámka: rozumějme "chvíle" z Božího pohledu

 

Slovo Krista o falešných prorocích

"Halasné trouby jsou vždy podezřelé z nepravých tónů, a proto ten, kdo se příliš vychloubá pověřením Božím, bývá často pověřencem ďáblovým - neboť nikdo o sobě nemůže nic tvrdit, dokud jeho skutky to neukáží a nepodají o tom svědectví.

Věc Boží je svatá, neposkvrnitelná a nedoknutelná věcmi člověka.

Jen čistá nádoba ji může přijmout. To je zákon přísný a věčný, jako je věčný ten, komu je dána.

Neboť nebe a Země pominou, ale slova má nepominou....

Neboť podle slov poznáte mne a já podle skutků poznám vás...."

 

(z knihy Boženky Cibulkové - Promluvy k B)

 

 

Co je cílem stránek

Pozoruhodný mystický odkaz Boženky Cibulkové přitahuje zájem mnoha duchovně zaměřených lidí. Stává se však, že si z jejího díla vezmou jen to, co se hodí k jejich vlastnímu pojetí. Text bez kontextu pak dostává jiný výklad, který s celkem nesouzní.

Chceme předkládat pouze slova samotné Boženky Cibulkové, ověřená originálními rukopisy nebo autentickými nahrávkami jejích projevů, bez dodatečných komentářů. Chceme zpřístupnit její vzácné dílo v původní formě bez úprav (kromě těch, které provedla autorka sama).

Současně si dovolíme upozorňovat na případy nesouhlasného výkladu jejích myšlenek, pokud na takové někde přijdeme.

© 2012 Kopírování a šíření obsahu je možné pouze
pro nekomerční užití v nezměněné podobě s řádnou citací - aktivními odkazy na internetové stránky.

Verš z žalmu 54

"Zachraň, Pane, lidské duše, před nepravými proroky - vždyť kdo jiný než Ty ví, jak záludná jsou jejich slova i celé naukové systémy oslňující ty, kdo málo znají onu moudrost tichou, jednoduchou, lásku ve skutcích – Kristovu pravdu..."

(z knihy Boženky Cibulkové - Kniha žalmů)

Pozdrav Bohu

Všemohoucí, Uctívaný, Milovaný - náš Bože, náš Pane!

Tobě pozdrav lásky od andělů, lidí i všeho stvoření. Pozdrav Tobě z celého Božího království, z říší světla a krás. Z výšin nebes a hlubin Země. Pozdrav Tobě ze všech zářících hvězd. Pozdrav Tobě každého srdce. Pozdrav Tobě myšlenek pokoje a míru. Pozdrav Tobě myšlenek vroucího citu, k nimž se připojují květy Země i vůně nebeských lotosů.

 

Pozdravy Tobě světců ze sídla ticha a blaženosti. Pozdravy Tobě pozemské, nebeské, osobní, vesmírné. Pozdravy Tobě lásky vždy a odevšad. Pozdravy synovské Tobě - Otče náš!

(Boženka Cibulková - Den prosby 1)

Novinky

10.07.2020 14:34
Přinášíme Vám první úpravu textu Slova Kristovo 3, která byla učiněna Boženkou Cibulkovou v roce 1960. Text je uložen v sekci Dílo.
10.07.2020 11:01
V sekci Dílo nově naleznete Knihu žalmů v jejím původním znění z roku 1951.
03.04.2020 10:24
Přinášíme Vám druhý díl Slova Kristova s úpravami Boženky Cibulkové z roku 1960. Slovo Kristovo 2 je stejně jako Slovo Kristovo 1 v přepisech Jiřího Voláka rovněž ve třech verzích - v původním z roku 1952, v prvním upraveném znění z roku 1960 a ve druhém upraveném znění z roku 1970. Znění Slova...
23.03.2020 14:24
Přinášíme Vám Slovo Kristovo 1 v prvním upraveném znění se změnami v díle, které Boženka Cibulková učinila a do Slova Kristova vepsala v roce 1960. Slovo Kristovo 1 až 4 mají v přepisech Jiřího Voláka přepisy tři (původní z roku 1952, první upravené z roku 1960 a druhé upravené z roku 1970), díly...
14.04.2016 20:29
V této knize Boženka CIbulková bravurně popisuje cestu, kterou prochází duše během svého vývoje. Jedná se o studijní text.
17.12.2014 00:00
V sekci Dílo naleznete původní znění svazku Vánoce v jeho původním členění. Texty  vznikaly v letech 1951-1954.
12.06.2014 09:03
V sekci dílo nově naleznete Velikonoce z cyklu Duchovní rok v jeho původním znění a původním členění textu.
22.04.2014 07:12
K přečtení je již i Slovo Kristovo 7 z roku 1955, které je závěrečnou částí knihy Slovo Kristovo. Je uveřejněno v jeho původním a jediném znění a naleznete jej v sekci Dílo.
02.04.2014 08:44
V sekci Dílo nově naleznete šestou část Slova Kristova. Tato část má jediné znění a Boženkou Cibulkovou bylo napsáno v roce 1967.
06.02.2014 10:25
Uveřejnili jsme 5. část Slova Kristova z roku 1966. Slovo Kristovo 5 má jediné znění, celé si je již nyní můžete přečíst stejně jako ostatní kapitoly v sekci Dílo. Přímo na zmiňovanou kapitolu se dostanete z tohoto odkazu.
1 | 2 >>

Kontakt

Andělskolidské společenství als@bozenkacibulkova.cz